ارتباط با هایپاتیا

اگر مقاله، روایت یا داستان کوتاه جذابی نوشته‌اید و نتوانسته‌اید جایی برای انتشارش پیدا کنید آن را برای ما بفرستید، ما آن را به همراه پروفایل خودتان در سایت منتشر کنیم و شما می‌توانید نقد و نظر دوستداران کتاب را درباره‌اش بفهمید.

آثارتون رو از طریق ایمیل info@hypatia.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی که در فوتر سایت موجود است برای ما ارسال کنید.

نظر‌تون در مورد فعالیت وبسایت هایپاتیا رو از طریق فرم زیر حتمن برامون بفرستید.

ارتباط با هایپاتیا

اگر مقاله، روایت یا داستان کوتاه جذابی نوشته‌اید و نتوانسته‌اید جایی برای انتشارش پیدا کنید آن را برای ما بفرستید، ما آن را به همراه پروفایل خودتان در سایت منتشر کنیم و شما می‌توانید نقد و نظر دوستداران کتاب را درباره‌اش بفهمید.

آثارتون رو از طریق ایمیل info@hypatia.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی که در فوتر سایت موجود است برای ما ارسال کنید.

نظر‌تون در مورد فعالیت وبسایت هایپاتیا رو از طریق فرم زیر حتمن برامون بفرستید.